Sluitingsdagen peuteropvang 't Hummeltje en Pinkeltje 2020/2021

SLUITINGSDAGEN PEUTEROPVANG ’T HUMMELTJE/PINKELTJE

 2020-2021

 

STUDIEDAG                            7 OKTOBER 2020

HERFSTVAKANTIE                  19  OKTOBER 2020 T/M 23 OKTOBER 2020

KERSTVAKANTIE                    21 DECEMBER 2020 T/M  1 JANUARI 2021

VOORJAARSVAKANTIE          15 FEBRUARI 2021 T/M 19 FEBRUARI 2021

*TWEEDE PAASDAG                5 APRIL 2021

MEIVAKANTIE                        26 APRIL 2021 T/M 7 MEI 2021

*HEMELVAART                        13 MEI  2021

*TWEEDE PINKSTERDAG        24 MEI 2021

ZOMERVAKANTIE                   26 JULI 2021 T/M 3 SEPTEMBER 2021

 

Mochten door andere wet en regelgeving in 2020/2021 de sluitingsdagen wijzigen, dan zullen wij dit u laten weten.

* Officiële feestdag

 

 

 


Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage SVB

28 mei 2020

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.