Uitbetaling vergoeding eigen bijdrage SVB

28 mei 2020

De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Compensatieregeling eigen bijdrage ouders
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.

Communicatie naar ouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088 nummer beschikbaar gesteld dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

* SZW hanteert de term vergoeding waar eerder gesproken werd over de compensatie van de eigen bijdrage.


Update veelgestelde vragen 22-05-2020

 1. Wat verandert er na de gehele openstelling per 8 juni voor de kinderopvang?
  De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de bso terecht.
  De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).
 2. Wat betekent dit voor de compensatie die ouders ontvangen voor hun eigen bijdrage?
  Vanaf 8 juni stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur voor de kinderopvang. (Meer over de deze vergoeding vind je in de ‘FAQ Compensatieregeling’).
 3. Gaan scholen voor 100% open vanaf 8 juni?
  Ja, scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open zoals dat het geval was voor de sluiting van 16 maart.
 4. Is er een voorbehoud met betrekking tot het opengaan van scholen en bso’s per 8 juni?
  Het kabinet heeft een voorbehoud gemaakt voor het opengaan van scholen. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier een besluit over. Dit voorbehoud is niet gemaakt voor de bso’s.
 5. Is de school verplicht om hele dagen onderwijs aan te bieden?
  Het kabinet heeft de scholen dringend opgeroepen om hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen tot 8 juni 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de bso’s.
 6. De school past de tijden aan na 8 juni (bijvoorbeeld door een continue-rooster), wat betekent dat voor de bso?
  Om vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zijn scholen opgeroepen om in deze periode een continue-rooster te hanteren zodat alle kinderen tussen de middag overblijven.
  Daarbij is het de bedoeling dat scholen niet eerder dichtgaan dan hun reguliere tijden zodat bso’s op gebruikelijke momenten en volgens de contracten die bso’s met ouders hebben, de kinderen kunnen ophalen van school.
  Als de school wél kiest voor aangepaste schooltijden, dan is het aan de school de tijd te overbruggen tot de reguliere bso tijd.
 7. Wie betaalt de extra kosten voor de bso als de school de tijden aanpast ?
  De bso is open op reguliere tijden, zoals in het contract met de ouder staat vermeld. Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere bso-tijd. Mocht de bso kinderen eerder Dit betekent dat het kunnen ophalen, dan kan de bso de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. contract, dat de ouder met de bso heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.
 8. Mogen scholen later starten dan 8 juni? 
  Nee, dat mag niet.

         NOODOPVANG

 1. Wat betekent de volledige openstelling voor de noodopvang?
  Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
  Tot8 juniis de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
  Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.
 2. Welke mogelijkheden voor noodopvang zijn er voor ouders die in cruciale beroepen werken?
  Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

          VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 1. Is er voor Pedagogisch Medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus?
  Een medewerker in de kinderopvang met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts, kan getest worden. Medewerkers kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts en gastouders rechtstreeks voor een test door de regionale GGD.
 2. Wanneer moet een medewerker komen werken?
  Het protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Totdat de uitslag bekend is blijft de medewerker thuis. Als de medewerker negatief is getest of 24 uur klachtenvrij, kan de medewerker weer aan het werk.
  Zie het protocol kinderopvang.
 3. Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?
  Zie protocol:
 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 • afstand tussen volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar:  1,5 meter voor zover mogelijk
 1. Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?
  Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:
 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig;
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard;
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.

Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

Vragen over kinderopvang

Waar kan ik terecht voor vragen?

Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.

Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.