Vestigingen

DIKKERTJE DAP
Veerkensweg 24 te Oud Gastel
Kinderopvang, BSO en Peuteropvang

 

Babygroep;
Vanaf 6 weken tot ca. 1,5 jaar verblijven kinderen in de babygroep. De tijden van eten, slapen en knuffelen wordt bij de baby’s aangepast aan de leeftijd en de gewoontes van thuis. Bij de babygroep is een maximum van 10 kinderen per dag.
Door middel van een babygroep kunnen we meer inspelen op de verzorging en sensitieve houding die de allerkleinsten nodig hebben, maar ook de mijlpalen die deze leeftijdsgroep behaalt op motorisch gebied (rollen, zitten, staan).

Dreumesgroep;
Vanaf ca. 1,5 jaar verblijven kinderen in de dreumesgroep tot ca. 3 jaar. In deze groep is de dagindeling al wat meer vastgesteld. Er zijn vaste tijden van eten, drinken en indien nodig een middagdutje. Natuurlijk is er volop tijd voor vrij spelen, spelletjes, voorlezen en creatief bezig zijn. Bij de dreumesgroep is een maximum van 16 kinderen.
Bij de dreumesgroep zal er met de nieuwe groepsindeling meer aandacht zijn voor de behoeften van de kinderen: deze leeftijd vraagt om een uitgebreider aanbod qua spel- en speelmateriaal. Hier kunnen we inspelen op de grote ontwikkeling qua taal-spraak en sociaal-emotioneel die een dreumes doormaakt. Ook zelfstandigheid komt hier om de hoek kijken!

Peutergroep/3+ groep;
Vanaf ca. 3 tot 4 jaar verblijven kinderen in de peutergroep. Bij de peutergroep is een maximum van 16 kinderen. De 3+ groep kan gezien worden als een mooie voorbereiding op het basisonderwijs. Hierbij hebben we aandacht voor spelenderwijs oefenen met vaardigheden die op basisschool belangrijk zijn. Speciale, leeftijdsgebonden activiteiten en gericht ontwikkelingsmateriaal komt op deze groep terug.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar die de basisschool bezoeken. Bezig zijn is belangrijker dan presteren. Dat kinderen spelen en daaraan plezier beleven is belangrijker dat wat ze daarbij leren. Bij de BSO is een maximum van 20 kinderen per locatie/groep.

Het is van belang dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen binnen de opvang. Met die reden hebben wij gekozen om de BSO kinderen van de bovenbouw te splitsen met de BSO kinderen van de onderbouw. Ook worden de onderbouw kinderen opgesplitst tijdens het drinkmoment uit school. Zo ontstaat er een rustige omgeving waar kinderen na school kunnen drinken en vertellen wat ze die dag hebben meegemaakt. Tijdens de spelmomenten daarna mogen alle kinderen spelen waar zij willen en met wie.

BSO New York
Hellestraat 4
4751 CM Oud Gastel

Buitenschoolse opvang voor onze 8+ kinderen.

  • Het telefoonnummer om BSO New York te bereiken is: 0165-518546. Op dit nummer zijn de pedagogisch medewerkers te bereiken tijdens openingstijden van de BSO. Zij zijn natuurlijk met uw kind aan het werk, dus wij willen u vragen alleen te bellen bij dringende zaken.
  • Heeft u administratieve vragen kunt u de administratie bellen op het gebruikelijke nummer: 0165-513980.

Peuteropvang ’t Hummeltje;
Vanaf 2,5 tot 4 jaar verblijven kinderen bij peuteropvang ‘t Hummeltje. Bij de peuteropvang zijn 2 groepen beschikbaar. Er is een groep van maximaal 16 kinderen en een groep van maximaal 8 kinderen. Op deze groepen is er volop tijd voor vrij spelen, spelletjes, muziek, voorlezen en creatief bezig zijn. Er worden activiteiten aangeboden die aansluiten op het aanbod van de basisschool.

DE KAJUIT
Havenstraat 2 te Stampersgat
Kinderopvang, BSO en peuteropvang

 

Verticale groep en Peuteropvang (Pinkeltje)
Vanaf 0 tot 4 jaar verblijven de kinderen in de verticale groep. In een verticale groep kunnen kinderen van verschillende leeftijden van elkaar leren. In deze groep zie je de combinatie van de babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Bij de verticale groep is een maximum van 16 kinderen afhankelijk van de groepssamenstelling.

BSO 
Deze groepen (14 kinderen) verblijven tevens in dezelfde ruimte, waardoor er een diversiteit is aan leeftijden van kinderen. Zoals eerder benoemd, is de Kajuit een verticale groep, het op leeftijd indelen van de groepen is zowel in praktische zin (groepsruimte) als in kind aantallen niet haalbaar. In de Kajuit creëert deze verticale setting een verbondenheid tussen de jonge en oudere kinderen; het jongste kind leert van de oudere kinderen, het oudste kind leert rekening te houden met de jongere kinderen. De aangeboden activiteiten zijn voor alle leeftijden, waarbij tevens oog is voor leeftijdsgebonden momenten.

Verdere informatie over onze Stichting zoals LRK-nummers, inspectierapporten etc. kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid door op één van onderstaande linken te klikken.

Voor kinder- en peuteropvang Dikkertje Dap in Oud Gastel klik hier

Voor BSO Dikkertje Dap in Oud Gastel klik hier

Voor BSO New York in Oud Gastel klik hier

Voor kinder- en peuteropvang De Kajuit in Stampersgat klik hier

Voor BSO De Kajuit in Stampersgat klik hier