Kinderdagverblijf

52 weken
Hele dag
07:30 – 18:00 uur
€ 92,40

Buitenschoolse opvang

52 weken 40 weken
Basisschool De Linde
2 voorschoolse 07.30 – 08.45 uur
€ 19,62 € 22,00
1 naschoolse  14.45 – 18.00 uur € 25,51 € 28,60
Bassischool TaLente+De Steiger
2 voorschoolse 07:30 – 08:30 uur
€ 15,70 € 17,60
1 naschoolse 14.30 – 18.00 uur € 27,47 € 30,80
1 Halve vakantiedag
07:30 – 13:00 uur
12:30 – 18:00 uur
€ 51,70
1 Hele vakantiedag
07:30 – 18:00 uur
€ 98,70

Minimale afname 2x voorschools of 1x naschools

Peuteropvang

40 weken
2 Dagdelen
08:45 – 13:00 uur
€ 255,00 p/m

Minimale afname 2 dagdelen