Konnect App

Dit is het ouderportaal van StgKoog, een digitaal hulpmiddel voor communicatie tussen ouders en de locatie. Wij willen je graag een zo goed mogelijk beeld geven van wat je kind doet en meemaakt tijdens een dag bij StgKoog. Natuurlijk hebben we nog steeds persoonlijk contact als je je kind komt brengen of halen en de Konnect app helpt ons hierbij.In de Konnect app kun je foto’s bekijken die van je kind gemaakt zijn in de groep of bij activiteiten, berichten van pedagogisch medewerkers lezen en zelf ook berichten sturen. In de loop van de tijd komen daar nieuwe functionaliteiten bij. Het grote voordeel is dat alle informatie altijd beschikbaar is en toegankelijk is via tablet, pc of mobiel. Vanzelfsprekend stellen we hoge eisen aan de beveiliging van de gegevens en de internetverbinding.