Oudercommissie

Vanuit de ouders wordt de inspraak bevorderd door de leden van de Oudercommissie.
De ouders worden middels een nieuwsbrief, de website en het informatiebord bij de ingang van de dagverblijven op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Oudercommissie binnen het kinderdagverblijf. Tevens hebben zij adviesrecht in een aantal zaken.

De oudercommissie van Stichting Kinderopvang Oud Gastel bestaat uit ouders en behartigt de belangen van u en uw kind. De oudercommissie bewaakt de zorg voor uw kind en denkt
mee over het verbeteren van deze zorg.

Aandachtsgebieden oudercommissie:
• Kwaliteit van de kinderopvang.
• Pedagogisch beleid.
• Didactisch beleid.
• Voeding, opvoeding.
• Risico-inventarisatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid.
• Openingstijden.
• Klachten en klachtenregeling.
• Prijs van de kinderopvang.
Thema-avonden en activiteiten
Elk jaar organiseert de oudercommissie een aantal thema-avonden voor ouders. Onderwerpen
zijn bijvoorbeeld: EHBO, voeding, uw kind en beweging, positief opvoeden, kind en media
en de creatieve ontwikkeling van uw kind. Heeft u zelf een onderwerp waar u meer over wilt
weten, geef het aan ons door via oc@stgkoog.nl.

Contact met de oudercommissie
Wil je de oudercommissie helpen en zelf lid worden? Of wil je eerst meer weten over het werk van de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar oc@stgkoog.nl.