Leuk dat je je wil inschrijven bij Stichting Kinderopvang Oud Gastel! Als je onderstaand inschrijfformulier invult, gaat onze administratie uw gegevens verwerken in ons kindplanningssysteem en ontvangt u binnen 2 weken een offerte via de email.

Let op:

Voor Stichting Kinderopvang Oud Gastel is ‘Ouder 1’ de administratieve contactpersoon. Met deze ouder stemmen wij het contract af en delen we praktische informatie via de OuderApp en deze ouder vraagt de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Ook ontvangt deze ouder de facturen.

Reserveringskosten (€12,50) (deze dient u zelf over te maken):

IBAN-nummer Dikkertje Dap en Hummeltje: NL20RABO0141146141
IBAN-nummer Kajuit en Pinkeltje: NL68RABO0141157208

    * Kinderopvang: minimale afname 1 hele dag per week
    * BSO: minimale afname 1 naschoolse of 2 voorschools per week
    * Peuteropvang: minimale afname 2 dagdelen per week (vanaf 2,5 jaar)