Ziekte

Om te voorkomen dat er andere kinderen ziek worden, is het beter een zieke peuter thuis te houden, uiteraard na  afmelding bij de pedagogisch medewerkers. Als een kind op de peuterspeelzaal ziek wordt, worden de ouders altijd direct op de hoogte gebracht en vragen we of het kind opgehaald kan worden.

Als een zieke peuter toch door u als ouder/verzorger naar de peuterspeelzaal wordt gebracht, zal de verantwoordelijke pedagogisch medewerker  u hierop aanspreken en u verzoeken de peuter weer mee naar huis te nemen. Dit ter bescherming van de andere peuters en ter voorkoming van de ongewenste situatie dat de peuterspeelzaal in de loop van ochtend of middag met een steeds zieker wordend kind te maken krijgt.