VVE Peuterspeelzaal

VVE
In samenwerking met Kinderdagverblijven Dikkertje Dap en De Kajuit, alsmede de vier basisscholen  werken wij met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Korte uitleg:

De ontwikkeling van jonge kinderen staat  momenteel sterk in de belangstelling, vooral kinderen die een grote kans lopen in een achterstandspositie te geraken, met name in het onderwijs.  Het inzicht dat taal- achterstanden, die op jonge leeftijd zijn ontstaan, later moeilijk zijn in te halen, is breed verspreid. Daarom worden op veel terreinen activiteiten ontplooid om dit te voorkomen, bijvoorbeeld via onderwijsachterstandenbeleid, gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Wij maken hierbij gebruik van het VVE- programma Uk & Puk en richten ons op de ontwikkelingsgebieden. Bij het programma hoort Puk, Puk is een pop die de kinderen kan helpen de ontwikkelingsstadia door te komen.  

Van vrij recente datum zijn de centrumgerichte educatieve programma’s die beginnen in de voorschoolse periode en doorlopen in de eerste jaren van het basisonderwijs. Voor de laatste soort programma’s reserveert de overheid de term voor- en vroegschoolse educatie. Als VVE- koppel hebben wij gekozen voor:

            ●  Uk & Puk

            ●  observatieschema’s die afstammen van observatie- registratie programma ‘Kijk’ (Sociaal-emotioneel)           

 

Via  een vooropgezet stappenplan zal er een warme overdracht van gegevens plaatsvinden aan de basisschool.