Uitgangspunten en werkwijze

Jonge kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om zich  te kunnen ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor de voorschoolse voorziening. Er moet voor de kinderen ruimte zijn om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te leren. Van de medewerkers moet er aandacht zijn om eventuele ontwikkelingsachterstanden te signaleren en effectief aan te pakken. Vanuit deze uitgangspunten proberen wij de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren.
We werken het hele jaar door met thema’ van Uk en Puk zoals; “Ik en mijn familie”,” Hatsjoe”, “Wat heb ik aan vandaag”, “Eet smakelijk”.