Toedienen van geneesmiddelen

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van ouders/verzorgers zijn de pedagogisch medewerkers  bereid geneesmiddelen aan peuters toe te dienen.
Ter voorkoming van ongewenste situaties en ter bescherming van de medewerkers zullen hierover dan echter altijd duidelijke afspraken worden gemaakt.
Deze afspraken staan vermeld op een formulier dat, in voorkomend geval, door de ouders/verzorgers moet worden ondertekend.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker.