Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld maar kan eventueel tussentijds worden verhoogd. Voor 2016  is dit  € 7,50 per uur. 

Met ingang van 1 januari 2016 dient u ook voor de peuteropvang kinderopvangtoeslag aan te vragen. Voor een nettoberekening kunt u onze netto opvangcalculator raadplegen op deze website.

Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag gelieve contact op te nemen met de administratie. Telefoonnummer 0165-513980.

De betaling bij voorkeur automatisch met een incassomachtiging op Rabobank:  nr.NL13RABO0141107952 Stichting Kinderopvang Oud Gastel t.g.v. ’t Hummeltje

nr.NL56RABO0 141116102 Stichting Kinderopvang Oud Gastel t.g.v. Pinkeltje

of zelf overmaken  op deze rekening o.v.v. voornaam en achternaam kind.

De ouderbijdrage wordt vooruit per maand geïnd of dient overgemaakt te worden in de eerste week van die maand.

Bij ziekte wordt gewoon doorbetaald.

Toegang kan niet meer worden verleend indien na een 3e schriftelijke aanmaning geen betaling is ontvangen. Tevens geven wij het innen van de ouderbijdrage uit handen en wordt de deurwaarder ingeschakeld. Verdere gevolgen worden u schriftelijk medegedeeld.