Organisatie & Personeel

Organisatiestructuur

 

Peuterspeelzaal 't Hummeltje Peuterspeelzaal Pinkeltje
Veerkensweg 24 Havenstraat 2
4751 CS  Oud Gastel 4754 BE  Stampersgat
tel: 0165 - 514425 tel: 0165 - 514916
e-mail: hummeltje@stgkoog.nl    e-mail: kajuit@stgkoog.nl

 

Beide peuterspeelzalen vallen onder:

 

Stichting Kinderopvang Oud Gastel
Veerkensweg 24
4751 CS Oud Gastel
0165-513980

 

Manager:    
Dhr. Fred Lambregts

 

Administratie:
Mevr. Rian Goverde en Mevr. Miranda van Dongen
Maandag en woensdag tot en met vrijdag 8.30 uur – 17.00 uur
fax nr.: 0165 - 518545

website: www.stgkoog.nl
e-mail: administratie@stgkoog.nl

 

Bestuur:
Dhr. R. Wierikx (voorzitter)
Dhr S. Koevoets  (secretaris)
Dhr. T. Verwijmeren (penningmeester)
vacature

Personeel
Peuterspeelzaal ’t Hummeltje:  
Leidinggevende: Petra Lambregts
Peuterspeelzaal Pinkeltje
Assistent-leidinggevende: Paula Ernest

 

De beide peuterspeelzalen werken met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) heeft 3 ambitieniveaus vastgesteld. Onze speelzalen functioneren op het hoogste niveau (ambitieniveau 2). Kwaliteit wordt vertaald in opleidingsniveau van de medewerker, maximale groepsgrootte en toegankelijkheid. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor kwalitatief goede zorg voor uw kind.