Informatie over Ouders/Verzorgers Peuteropvang

Deze website bevat voor u nuttige informatie, voorwaarden en huisregels, bedoeld voor ouders die binnenkort gebruik (willen) gaan maken van  één van onze peuterspeelzalen. Voor sommige informatie (foto’s) hebt u een wachtwoord  nodig. Dit kunt u vragen aan één van de pedagogisch medewerkers. In het kader van de wet privacy  willen wij u dan ook vragen om met dit wachtwoord  discreet  om te gaan.

Kinderen  vanaf 2  jaar tot 4 jaar kunnen hier worden opgevangen.

De peuterspeelzaal neemt een niet meer weg te denken plaats in onze gemeenschap en dat al vanaf december 1972.

De peuterspeelzaal stelt de peuter in de gelegenheid zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Hierbij staat de taalontwikkeling voorop, daarna volgt de sociaal- emotionele ontwikkeling. Alle gebieden zoals, cognitief, sociaal en motorisch komen aan bod.

Wij willen uw kind op verantwoorde wijze begeleiden, zodat zij/hij zich positief kan ontplooien en ontwikkelen.