De inrichting van de peuterspeelzalen

De ruimte van peuterspeelzaal ’t Hummeltje wordt gedeeld met de jongste kinderen van de buitenschoolse opvang de Bengeltjes(4-6 jaar) na 15.30 uur.

De ruimte van peuterspeelzaal Pinkeltje is gevestigd in/ wordt gedeeld met kinderdagverblijf de Kajuit.

De inrichting van beide peuterspeelzalen is kindvriendelijk aangepast aan kinderen. Hygiëne en veiligheid zijn daarbij heel belangrijk. De groepsruimte kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Er is redelijk wat plaats om te spelen, terwijl de ruimte de kinderen ook de mogelijkheid biedt, om zich even terug te trekken. De kinderen hebben soms een plekje voor zichzelf nodig. Verder hebben we een buitenspeelplaats, zodat de kinderen bij droog weer buiten kunnen spelen met o.a. fietsjes, driewielers, karren etc. Ook is er een zandbak en een klimrek/glijbaan aanwezig.