Consultatiebureau

In 2005 is gestart met overleg en samenwerking met het consultatiebureau.

Deze afspraken liggen vast in een protocol waardoor afspraken inzichtelijk en de taakverdeling duidelijk worden. Doel hiervan is om doelgroepkinderen te stimuleren om de VVE  peuterspeelzaal te bezoeken.  De wijkverpleegkundige heeft hierin een belangrijke rol. Om doelgroepkinderen vroegtijdig op het consultatiebureau te signaleren is een relatie gelegd met de risicoregistratie van Thuiszorg West Brabant en een codering ontwikkeld.  De belangrijkste codering, de gewichtenregeling zoals deze geldt in het basisonderwijs,  is taalachterstand eventueel in combinatie met  sociaal-emotionele factoren. Er is voor deze kinderen een 3de en 4de dagdeel beschikbaar zodat er extra individuele aandacht gegeven kan worden. Ouders betalen hiervoor dan ook een sterk gereduceerd tarief.