Brengen en Halen

Wij vinden een goed contact tussen ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers belangrijk. Vooral in het begin is het afscheid tussen ouders en kinderen niet altijd even gemakkelijk. De pedagogisch medewerkers zullen proberen om het kind, indien nodig, te troosten en wat extra aandacht geven. Meestal is het verdriet dan snel weer over. Mocht het erg zijn, dan zullen wij de ouders bellen.

 

Tijdens het brengen en halen van de kinderen is er ook gelegenheid tot het maken van een praatje, het stellen van vragen of om te komen met eventuele problemen.

Mocht u hier wat meer tijd voor nodig hebben, maakt u dan gerust een afspraak met één van de pedagogisch medewerkers.

Wanneer de pedagogisch medewerkers iets opmerken of willen bespreken met betrekking tot u kind dan zullen zij een afspraak met u maken om dit rustig te kunnen bespreken.

Brengen en halen

Mocht u zoon/ dochter door iemand anders opgehaald worden, verzoeken wij u dit vooraf te melden bij één van de pedagogisch medewerkers.