Beëindiging

Als uw kind 4 jaar wordt, verlaat hij of zij automatisch de peuterspeelzaal en hoeft u niets te doen. In alle andere gevallen bedraagt de opzegtermijn 1 kalendermaand, waarbij de opzegging alleen kan geschieden per 15e of einde van een kalendermaand ook als uw kind binnen de eerste maand stopt met de opvang of als u voor aanvang van de opvang alsnog besluit ervan af te zien.