Afwezigheid

Kan een kind om welke reden dan ook de peuterspeelzaal niet bezoeken, dan is ons verzoek dit zo spoedig mogelijk aan de pedagogisch medewerker te melden . Dit kan zowel telefonisch als per mail. Wij verzoeken u dit telefonisch door te geven wanneer het over de desbetreffende dag gaat. In andere situaties kunt u een email sturen naar peuterspeelzaal ´t Hummeltje of peuterspeelzaal Pinkeltje.