Aansprakelijkheid en verzekering

De peuterspeelzalen zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of zoek raken van kleding en eventueel meegebracht speelgoed van uw peuter.

Stichting Kinderopvang Oud Gastel heeft een collectieve scholierenongevallen- verzekering met beperkte dekking, hetgeen inhoudt dat pedagogisch medewerkers en peuters uitsluitend tijdens openingsuren c.q. evenementen in schoolverband zijn verzekerd. Wij raden u dan ook aan om ook zelf zorg te dragen voor een goede risicodekkende verzekering.