Openingstijden

De kinderdagverblijven zijn geopend van maandag tot en met vrijdag

van 7.30 uur tot 18.00 uur.

*Op aanvraag zijn er ook mogelijkheden vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur.

Een dag in het kinderdagverblijf is onderverdeeld in twee dagdelen.

Uitgaande van de bovenstaande openingstijden ziet het er als volgt uit:

1 dagdeel van 07.30 uur tot 12.30 uur

1 dagdeel van 13.00 uur tot 18.00 uur

* Het halve uur tussen de middag (12.30-13.00) is de overlooptijd om uw kind(eren) te halen of te brengen (uitlooptijd)

De minimale afname is 1 hele dag (10½uur) of twee halve dagen (2 x 5½ uur).

Er bestaat ook de mogelijkheid om bij de halve dagopvang één uur verlenging (zowel vast als flexibel) aan te vragen en wel opvang vanaf 12.00 uur of tot 13.30 uur.

Er wordt voor deze dienstverlening één uur extra in rekening gebracht.

Op aanvraag is vaste/flexibele opvang ook mogelijk vanaf 07.00 uur.

Incidenteel indien u door omstandigheden uw kind(eren) niet voor 18.00 uur kunt ophalen (incidenteel) dan is er altijd de mogelijkheid om uw kind later, tot 18.30 uur, op te halen.

Er wordt voor deze dienstverlening een uur extra in rekening gebracht.

 

Flexibele dagopvang is mogelijk voor diegene die onregelmatige diensten werkt of 40 weken opvang(buiten de schoolvakanties) wil. U betaald hiervoor wel het flex tarief.

 Voor KO de Kajuit zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor opvang tijdens schooltijden(9.00-15.00).

 De kinderdagverblijven zijn 12 maanden per jaar geopend met uitzondering van officiële feestdagen en een enkele dag over het hele jaar verdeeld b.v. studiedag voor pedagogisch medewerkers. Deze dag(en) worden tijdig via de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Als het kind door een voor de pedagogisch medewerkers onbekend persoon wordt opgehaald, zonder dat men hiervan op de hoogte is gesteld, wordt het kind niet meegegeven.