Luiers en kleding

Uit hygiënisch en praktisch oogpunt is gekozen voor papieren luiers, dus katoenen luiers zijn niet toegestaan. Het dagverblijf zorgt voor voldoende voorraad.

De ouders zorgen voor reservekleding of zonodig aangepaste kleding voor het buiten spelen. Kinderen die overdag nog slapen brengen hun eigen pyjama mee.