Doelstelling

Kinderopvang is een georganiseerde vorm van opvang voor kinderen vanaf 6 weken tot het moment dat de kinderen de basisschool gaan verlaten ± 12 jaar.

 

De Stichting heeft ten doel het bieden van opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding.

Dit gebeurt in een veilige omgeving met een opvoedingsklimaat die het kind bescherming en uitdaging bieden. In de folder “Uw kind, ook onze zorg…” wordt verder ingegaan op onze pedagogische doelstelling en handelen.