Zelf kiezen

Na schooltijd wil een kind zich ontspannen. Hoe kan het dit beter doen dan door zelf te bepalen of te overleggen wat en met wie het wil spelen?

Dat zelf kunnen kiezen vereist aangepaste ruimten en een gevarieerd spel- en speelgoed aanbod. Ook de buitenruimte moet de nodige aandacht krijgen, daarom beschikt de buitenschoolse opvang over voldoende buitenruimte waar het kind kan rennen en spelen. Tijdens de vakanties is alleen vrij spel niet voldoende. De pedagogisch medewerker vergroot dan de speelmogelijkheden door zelf geleide activiteiten te organiseren. Ook hier tracht men een zekere keuzemogelijkheid in te bouwen. De deelname is vrij en de kinderen wordt de kans geboden om de activiteit over te nemen van pedagogisch medewerkers of andere volwassenen.

Er zijn natuurlijk activiteiten die door de pedagogisch medewerker gestructureerd worden b.v. het eten en huiswerk maken.

Huiswerk maken is een uitzondering op de keuze van vrijetijdsomschrijving. Soms is het nodig dat kinderen hun huiswerk in de opvang kunnen maken, omdat als dit thuis nog moet gebeuren het wel eens te laat wordt.