Wanneer BSO?

0p alle werkdagen van de week, met een minimum van 1 naschoolse of 2 voorschoolse dagdelen per week, dit kan eventueel in- of excl. opvang tijdens vakanties en ADV dagen van de scholen. Ook is alleen opvang tijdens vakanties/ADV dagen mogelijk, met een minimum van 42 uur per kalenderjaar, op basis van 4 hele dagen en/of 8 halve dagen opvang. of een combinatie hiervan. Het contract loopt per kalenderjaar en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot wederopzegging uwerzijds. Bij opzegging van deze plaatsing bent u verplicht een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Bij aangaan of beëindiging van het contract in de loop van het kalenderjaar zullen de minimaal af te nemen dagen naar evenredigheid worden berekend.

Wij moeten echter een minimale bezetting van 4 a 5 kinderen per dagdeel hanteren vooraleer wij een BSO afdeling kunnen openen. Bij onderbezetting worden de kinderen samengevoegd met een van de andere groepen van de BSO of met de peutergroepen van de KO.