Pedagogisch medewerker: een vertrouwenspersoon

In een groep van kinderen van vier tot twaalf jaar ontstaat doorgaans ook een nauwere band met de pedagogisch medewerkers. Men kan begrijpen dat zij de gevoelens van een kind zal moeten inschatten en hierop zó kan inspelen dat het kind zich begrepen voelt.

0bserveren van kinderen en weten waar ze mee bezig zijn, zijn belangrijke hulpmiddelen om deze vertrouwensrelatie op te bouwen.

Dit is ook mogelijk omdat met minimaal twee of drie vaste gediplomeerde krachten, conform de CAO Kinderopvang wordt gewerkt en indien nodig aangevuld met een vaste stagiaire. Het belangrijkste is continuïteit in de begeleiding.

Kinderen houden er niet van voortdurend met een andere pedagogisch medewerker geconfronteerd te worden. Het naar school brengen en halen van de kinderen is "te voet" en vanuit de opvang goed te doen. De kinderen worden naar één van de vier basisscholen gebracht. De keuze van de ouders voor een school is uiteraard vrij. De pedagogisch medewerkers zorgen voor goede contacten met de scholen.

Tenslotte kunnen we stellen dat de ouders natuurlijk de eerste en belangrijkste opvoeders blijven, maar dat een opvang met een degelijke kwalitatieve invulling veel meer kan zijn dan een noodoplossing voor werkende ouders. Ook de ”10 minuten” gesprekjes zorgen voor een goed samenspel tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Een goede buitenschoolse opvang is een reële aanvulling op de opvoeding thuis.