Openingstijden BSO

Basisschoolkinderen kunnen op werkdagen terecht van 07.30 uur tot aanvang schooltijd en naschool tot 18.00 uur.

Op aanvraag is vaste/flexibele opvang ook mogelijk vanaf 07.00 uur.

Incidenteel indien u door omstandigheden uw kind(eren) niet voor 18.00 uur kunt ophalen  dan is er altijd de mogelijkheid om uw kind later, tot 18.30 uur, op te halen.

Er wordt voor deze dienstverlening één uur extra in rekening gebracht.

De Bengeltjes, de Boefjes en de kinderen van De Steiger worden op tijd, 08.30 uur, door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht. Na schooltijd om 15.15 uur  worden de kinderen weer opgehaald en kunnen ze gebruik maken van BSO tot sluitingstijd.

Vanuit andere scholen/locaties in de regio dient men zelf het vervoer naar de BSO te regelen.

Tijdens schoolvakanties en adv dagen zijn wij geopend van 7.30-18.00 uur.

De BSO groepen kunnen tijdens vakanties en adv dagen worden samengevoegd. U wordt daar uiteraard tijdig van op de hoogte gehouden. Verder gelden dezelfde voorwaarden (sluitings-, extra-, ruildagen) zoals ze zijn vermeld bij de Kinderopvang.

Bij zowel  Dikkertje Dap  als de Kajuit is flexibele opvang BSO mogelijk voor diegene die onregelmatige diensten werkt. Vraag naar de voorwaarden.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar "Wat heeft Stg KOOG inhoudelijk te bieden".