Huiselijkheid

De ruimte voor de buitenschoolse opvang moet een huiselijke sfeer uitstralen. Belangrijk is de inrichting, deze moet warm en gezellig zijn met knusse hoekjes en zitjes.

Ook de manier van omgaan met elkaar en met de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Verder kunnen huishoudelijke activiteiten zoals tafel dekken, boodschappen doen, opruimen en soms een keertje samen pannenkoeken bakken of macaroni  koken, er toe bijdragen dat de opvang meer lijkt op een "groot gezin" dan op een school of andere instelling. 

Het geheel moet overzichtelijk blijven ook voor de kinderen.

Heel belangrijk voor een gezellige, huiselijke sfeer is de opvang van de kinderen. Elk kind moet persoonlijk begroet en opgevangen worden. Men moet attent zijn op ziekten, op verdriet, op verjaardagen en b.v. nieuwe schoenen.

Dit geeft een persoonlijk karakter aan de opvang en is belangrijk om het kind zich thuis te laten voelen. Deze sfeer is bij onze buitenschoolse opvang te realiseren omdat wij over een eigen ruimte beschikken en daarnaast gebruik kunnen maken van de Peuteropvang. De kinderen mogen ook een eigen inbreng hebben wanneer iets nieuws wordt aangeschaft.