De fundamentele kenmerken van buitenschoolse opvang

Bezig zijn is belangrijker dan presteren. Dat kinderen spelen en daaraan plezier beleven is belangrijker dan wat ze daarbij leren. 

Het eigen initiatief krijgt zo een reële kans.

De sociale relaties zijn belangrijker dan het product. Het kind leert allerlei elementen die belangrijk zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling (sociaal inzicht, overlegsituaties, sociale vaardigheden enz.).

Samenvattend kunnen we stellen dat vrije tijd gekenmerkt wordt door speels bezig zijn.