Clubs of sportvereniging

Wanneer uw kind lid is van een club of sportvereniging en tijdens de openingstijden les heeft, wordt uw kind gebracht en weer opgehaald. Voorwaarde is wel dat er voldoende personeel moet zijn en dit op korte loopafstand is. Bijvoorbeeld: de tennis of sporthal ’t Veerhuis. Bij andere activiteiten die kinderen van de BSO volgen en niet worden georganiseerd door de Stichting is het niet mogelijk om deze te brengen en te halen. Denk hierbij aan verlengde schooldag activiteiten. Het organiseren van interne activiteiten en samenwerking met externen wordt bevorderd. Denk hierbij aan muziek en danslessen, sport en spel of workshops knutselen.