Algemeen BSO

Buitenschoolse opvang moet voorzien in een kwalitatief goede opvang voor en na de schooluren en op vrije dagen; dus ook in de schoolvakanties. De tijd die het kind doorbrengt in de buitenschoolse opvang moet echte vrije tijd zijn voor het kind. Daarnaast moet de buitenschoolse opvang de kinderen kansen bieden om hun sociale experimenteerruimte te vergroten, dus kansen bieden zich te ontwikkelen.

De BSO in Oud Gastel heeft 2 groepen waarbij de jongste kinderen, de Bengeltjes, gebruik maken van de ruimte van peuteropvang 't Hummeltje en de Boefjes van de blokunits bij Dikkertje Dap, te Oud Gastel.

De Reddertjes(14 kinderen) delen de ruimte met de Guppies en peuterspeelzaal Pinkeltje maar maken ook gebruik van een eigen ruimte en van de Multifunctionele Accommodatie. Het is vanzelfsprekend dat buitenschoolse opvang geen verlenging mag zijn van de schooltijd. De meeste kinderen hebben behoefte aan "ongestructureerde" vrije tijd, die ze zelf vorm kunnen geven.

In de schoolvakanties en op adv dagen is er meer behoefte aan gezamenlijke activiteiten, omdat de kinderen dan langer aanwezig zijn.

Er kan dan behoefte ontstaan aan gestructureerde activiteiten.