VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt er vanaf 1 augustus 2002 in het dagverblijf gewerkt met het observatie- en registratie instrument “KIJK 0 – 7 jaar” , waarmee pedagogisch medewerkers de totale ontwikkeling van jonge kinderen in beeld kunnen brengen. Het opsporen van mogelijke achterstanden en kinderen verder te stimuleren in hun ontwikkeling is van belang voor die kinderen die risico’s lopen om in een achterstandspositie te raken en daardoor later problemen krijgen in het onderwijs. Deze registratie wordt regelmatig besproken met ouders/verzorgers binnen de groepen. De opgezette zorgstructuur is opgezet in samenwerking met de 3 basisscholen uit Oud Gastel en de basisschool uit Stampersgat. Dit allemaal in het belang van uw kind.

De pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door  VVE coach Petra Lambregts

 De ontwikkeling van de kinderen wordt verder bevorderd door, het onder goede begeleiding, in groepsverband te leren eten, spelen en delen als aanvulling op

de opvoeding thuis.

 Het Opbrengst Gericht Werken (OGW)is een manier waarop wij met kinderen omgaan.

Het programma “Uk en Puk” is een gecertificeerd VVE programma waar bij de Stichting mee wordt gewerkt.

In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt er vanaf 1 augustus 2002 in het dagverblijf gewerkt met het observatie- en registratie instrument “KIJK! Peuters” , waarmee pedagogisch medewerkers de totale ontwikkeling van jonge kinderen in beeld kunnen brengen. Het opsporen van mogelijke achterstanden en kinderen verder te stimuleren in hun ontwikkeling is van belang voor die kinderen die risico’s lopen om in een achterstandspositie te raken en daardoor later problemen krijgen in het onderwijs. Deze registratie wordt regelmatig besproken met ouders/verzorgers binnen de groepen. De opgezette zorgstructuur is opgezet in samenwerking met de 3 basisscholen uit Oud Gastel en de basisschool uit Stampersgat. Dit allemaal in het belang van uw kind.

De pedagogisch medewerkers worden hierbij ondersteund door VVE coach Petra Lambregts.

De ontwikkeling van de kinderen wordt verder bevorderd door, het onder goede begeleiding, in groepsverband te leren eten, spelen en delen als aanvulling op de opvoeding thuis.

Het programma “Uk en Puk” is een gecertificeerd VVE programma waar bij de Stichting mee wordt gewerkt.