Verzuim en Ziekte

Indien een kind niet komt op een bepaalde dag, moet dit tijdig worden doorgegeven, in ieder geval vóór 9.30 uur. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er contact met u gezocht.

Wanneer uw kind ziek is, afhankelijk van de aard van ziekte, kan na gezamenlijk overleg met de pedagogisch medewerkers uw kind op het dagverblijf gebracht worden. Meldt hierbij wel wat uw kind heeft, zodat wij indien nodig actie kunnen ondernemen. Wij hanteren hierbij de aanbevelingen volgens de RIVM-wijzer. Op locatie is deze aanwezig.

Als een kind in het kinderdagverblijf ziek wordt, neemt men over eventuele maatregelen contact op met de ouders.

Bij een spoedgeval gaan de pedagogisch medewerkers met het kind naar de arts en worden de ouders hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Hoofdluis geconstateerd? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Een protocol op locatie is voorhanden welke stappen worden ondernomen.