Uitschrijven

Dit moet schriftelijk met een opzegtermijn van een maand Deze opzegtermijn geldt ook als u binnen 1 maand voor aanvang van de opvang verzekerd bent van een plaats door middel van acceptatie van de u aangeboden offerte, en u om wat voor reden dan ook voor de eerste brengdag besluit om af te zien van plaatsing.

Indien u binnen 1 maand voor de ingangsdatum van plaatsing afziet, zal aan u een bedrag van € 150,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht worden.