Personeelsbezetting

Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de CAO Kinderopvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen welke onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De leidinggevende is aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

Een maal per jaar wordt er een ”10 minuten” gesprekje gehouden en 1 maal per jaar een inloopavond waarbij ook op informele wijze met ouders kan worden kennisgemaakt en eventuele vragen aan pedagogisch medewerkers kunnen worden gesteld.