Oudercommissie

Vanuit de ouders wordt de inspraak bevorderd door de leden van de Oudercommissie.
De ouders worden middels een nieuwsbrief, de website en het informatiebord bij de ingang van de dagverblijven op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Oudercommissie binnen het kinderdagverblijf. Tevens hebben zij adviesrecht in een aantal zaken.

Algemene informatie oudercommissie

Notulen Oudercommissie

Tevredenheidsenquête response 2017