Geheimhouding / Foto's

De Stichting is gehouden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van personenregistratie en privacy.

Tijdens de plaatsingsperiode van uw kind(eren) zullen er bij activiteiten soms foto’s worden gemaakt. Deze kunnen voor promotionele doeleinden worden gebruikt(website).

Als u hiertegen bezwaar heeft dan kunt u dit aangeven tijdens de intake of kennismakingsgesprek. Via een wachtwoord en inlogcode kunt u de foto’s op de website bekijken. Gevraagd wordt om met deze codes discreet om te gaan.

U heeft per jaar 8 ruildagen, welke vanaf 2012 ook achteraf geruild mogen worden.

Mijn inkomen gaat veranderen. Wat moet ik nu doen?
Hiervoor maakt u gebruik van het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag. Uw kinderopvangtoeslag zal dan worden aangepast. 
Als u het niet doorgeeft, rekent de Belastingdienst aan het eind van het jaar met u af.

Loopt de kinderopvangtoeslag (aan het eind van het jaar) gewoon door?
Ja! U hoeft niet elk jaar opnieuw deze toeslag aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.toeslagen.nl

Wat krijg ik vergoed?
Als u werkt of studeert en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag bestaat uit twee delen: een vaste toeslag en een inkomensafhankelijke toeslag.

Kan ik ook zelf mijn toeslag kinderopvang berekenen?
Via de website van de Belastingdienst kunt u ook een inschatting maken van de kinderopvangtoeslag. Er is een rekenmodule opgenomen. Wij verwijzen naar www.toeslagen.nl.

Ja, de kosten voor het kinderdagverblijf en bso zijn namelijk gebaseerd op 52 weken in een jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele vakantieplannen van uw kant. U heeft wel recht om deze dag in te zetten als ruildag (maximaal 8 per jaar). 

Mijn kind zit op het kinderdagverblijf. Moet ik mijn kind apart aanmelden voor de bso wanneer hij/zij vier wordt?
Ja, voor de buitenschoolse opvang moet u uw kind aanmelden. Hiervoor zijn geen reserveringskosten verschuldigd.