Aansprakelijkheid


De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen van zowel kinderen, ouders als van personeel.